Etusivu    Opetusohjelmat    Opettajan avuksi    Oppikirjat    Laitteet    Kauppa    Muuta

Tekniikan kaavasto  (9.9.2009)

Meiltä saat nyt myös suositun TEKNIIKAN KAAVASTON

Mäkelä - Soininen - Tuomola - Öistämö
208 s., 6. painos (11/2008)
Kustantaja Tammertekniikka

Tekniikan kaavasto on matemaattis-tekninen tietopaketti, joka palvelee jokaista tekniikkaa tai matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelevaa tai niitä käytäntöön soveltavaa henkilöä.

Kirja sisältää tärkeimmät matematiikan, fysiikan, mekaniikan, lujuusopin, kytkentälogiikan ja kemian kaavat sekä taulukoita. Kaavasto sopii käsikirjaksi ammatillisista oppilaitoksista yliopistoihin.

Opintojen päätyttyä TEKNIIKAN KAAVASTO palvelee työtä helpottavana käsikirjana.

TEKNIIKAN KAAVASTO on ollut käytössä jo yli kolme vuosikymmentä tekniikan alan koulutuksen vakiintuneimpana ja tärkeimpänä kaavakokoelmana.